Razlika između R1 i R2 računa
Tvrtke (d.o.o., d.d.) su obveznici poreza na dobit i ispostavljaju račune s oznakom R1, dok obveznici poreza na dohodak (obrtnici, samostalna zanimanja i sl.) na račune stavljaju oznaku R2. Ima obrtnika koji također izdaju R1 račune. Naime obrtnici mogu sami zatražiti da vode poslovne knjige kao tvrtke i plaćaju porez na dobit (20%), a može se dogoditi da moraju preći u obveznike poreza na dobit i po sili zakona:
1. ako je u prethodnom poreznom razdoblju ostvario ukupni primitak veći od 2.000.000,00 kuna, ili
2. ako je u prethodnom poreznom razdoblju ostvario dohodak veći od 400.000,00 kuna, ili
3. ako ima dugotrajnu imovinu u vrijednosti većoj od 2.000.000,00 kuna, ili
4. ako u prethodnom poreznom razdoblju prosječno zapošljava više od 15 radnika.

 

Elementi R1 i R2 računa
Elementi su potpuno isti jedina je razlika u oznaci R1 ili R2 koja nam govori je li poduzetnik koji je izdao račun obveznik poreza na dobit ili obveznik poreza na dohodak. Zašto je uopće važno je li riječ o R1 ili R2 računu? Zato što PDV smijemo odbiti po R2 računu tek onda kada smo ga zaista i platili dok je za R1 račun dovoljno da je roba isporučena ili usluga obavljena i da smo dobili račun neovisno je li plaćen ili nije. Velika razlika.

Elementi računa su propisani u čl. 15 Zakona o porezu na dodanu vrijednost
Račun MORA sadržavati ove podatke:

  • 1. mjesto izdavanja, broj i datum
  • 2. ime (naziv), adresu i OIB
  • 3. ime (naziv), adresu i OIB poduzetnika kome su isporučena dobra ili obavljene usluge (kupca)
  • 4. količinu i uobičajeni trgovački naziv isporučenih dobara te vrstu i količinu obavljenih usluga
  • 5. nadnevak isporuke dobara ili obavljenih usluga
  • 6. iznos naknade (cijene) isporučenih dobara ili obavljenih usluga
  • 7. iznos poreza
  • 8. zbrojni iznos naknade i poreza