Primjena fiskalizacije još je prošle godine bila gotovo nepoznanica, no ulaskom u novu 2013.godinu postala je obvezna dijelu hrvatskih poduzetnika, a u sljedećih nekoliko mjeseci postat će svakodnevica svim poreznim obveznicima.

U Hrvatskoj se fiskalizacija uvodi po grupama, a nakon što je 01.01.2013.godine, u prvom krugu, započela primjena zakona za velike i srednje poduzetnike prema odredbama Zakona o računovodstvu, te za obveznike koji obavljaju djelatnost pružanja smještaja, pripreme i usluživanja hrane, od 01.04.2013. započinje provođenje drugog kruga fiskalizcije.
Tako će od prethodno navedenog datuma, u novom krugu započeti  primjena zakona za obveznike koji obavljaju djelatnost trgovine na veliko i malo, popravak motornih vozila i motocikala te obveznike koji obavljaju djelatnost slobodnih zanimanja iz članka 18. Stavka 2. Zakona o porezu na dohodak, a djelatnostima slobodnih zanimanja osobito se smatraju:
1. samostalna djelatnost zdravstvenih djelatnika, veterinara, odvjetnika, javnih bilježnika,  revizora, inženjera, arhitekata, poreznih
savjetnika, stečajnih upravitelja, tumača, prevoditelja, turističkih djelatnika i druge slične djelatnosti,
2. samostalna djelatnost znanstvenika, književnika, izumitelja i druge slične djelatnosti,
3. samostalna predavačka djelatnost, odgojna djelatnost i druge slične djelatnosti,
4. samostalna djelatnost novinara, umjetnika i športaša.

Ukoliko se vaša djelatnost ne nalazi među onima iz prva dva kruga,  od 1. srpnja 2013. godine obveza fiskalizacije nastupa i za vas, kao i za sve ostale obveznike.

Tko nije obveznik fiskalizacije?

Postoje i oni koji su izostavljeni u prethodno navedene tri skupine, odnosno oni koji se prema Članku 5. Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom ne smatraju obveznicima fiskalizacije.

Iznimno od članka 3. ovoga Zakona, obveznikom fiskalizacije ne smatra se porezni obveznik za ostvarene promete u sljedećim djelatnostima:

1. prodaja karata ili žetona u putničkom prometu,
2. naplata cestarine,
3. punjenje naftnim derivatima aviona na avioservisima,
4. prodaja vlastitih poljoprivrednih proizvoda na tržnicama i otvorenim prostorima,
5. prodaja proizvoda i/ili usluga u poštanskom prometu,
6. zaprimanje uplata za sudjelovanje u igrama na sreću i zabavnim igrama,
7. prodaja robe ili usluga putem prodajnih automata,
8. pružanje bankovnih usluga i usluga osiguranja,
9. vođenja središnjeg depozitorija nematerijaliziranih vrijednosnih papira i središnjeg registra financijskih instrumenata,
10. ostvareni prometi evidentirani preko mjernih instrumenata (električna energija, plin, voda, javne komunikacijske usluge i slično), od energetskih, komunalnih, elektroničkih komunikacija i drugih pravnih osoba te
11. provođenja zdravstvene zaštite (sudjelovanje u troškovima zdravstvene zaštite do pune cijene zdravstvene usluge, kod izabranog doktora primarne zdravstvene zaštite i izdavanja lijekova na recept).