MINIMALNI SADRŽAJ UGOVORA O RADU:

1. Podaci o ugovornim stranama – treba se navesti tvrtka i sjedište poslodavca, te ime i prezime i prebivalište radnika
2. Podaci o mjestu rada – ako ne postoji stalno ili glavno mjesto rada, tada napomenu da se rad obavlja narazličitim mjestima
3. Naziv i narav ili vrsta posla (radnog mjesta) – ili kratak popis ili opis poslova na koje se radnik zapošljava
4. Dan otpočinjanja rada – dan sklapanja udovora i dan otpočinjanja rada redovito nisu isti
5. Očekivanom trajanju ugovora (ukoliko se radi o ugovoru o radu na određeno vrijeme)
6. Trajanju plaćenog godišnjeg odmora
7. Otkaznim rokovima koji se moraju pridržavati i poslodavac i radnik
8. Osnovnoj plaći i dodacima na plaću, te razdobljima isplate
9. Trajanju redovitog radnog dana ili tjedna

Za posljednje četiri odredbe može se pozvati ili uputiti na odgovarajuće zakone, propise, kolektivne ugovore, pravilnike o radu i slično.