Osnivanje trgovačkog društva

PRVI KORAK – IME DRUŠTVA Društvu prvo morate odabrati ime. Pored odabranog imena društva preporučljivo je pripremiti alternativna imena. Po provjeri imena društva, HITRO.HR će Vas uputiti da izvršite rezervaciju imena. Pri odabiru imena društva koristite se portalom sudreg.pravosudje.hr. VAŽNO! Napomene pri odabiru imena društva: “Tvrtka” je ime pod kojim trgovačko društvo posluje i pod kojim sudjeluje u pravnom prometu. Tvrtka trgovačkoga […]

Računi

Razlika između R1 i R2 računa Tvrtke (d.o.o., d.d.) su obveznici poreza na dobit i ispostavljaju račune s oznakom R1, dok obveznici poreza na dohodak (obrtnici, samostalna zanimanja i sl.) na račune stavljaju oznaku R2. Ima obrtnika koji također izdaju R1 račune. Naime obrtnici mogu sami zatražiti da vode poslovne knjige kao tvrtke i plaćaju […]

Fiskalizacija u tri grupe

Primjena fiskalizacije još je prošle godine bila gotovo nepoznanica, no ulaskom u novu 2013.godinu postala je obvezna dijelu hrvatskih poduzetnika, a u sljedećih nekoliko mjeseci postat će svakodnevica svim poreznim obveznicima. U Hrvatskoj se fiskalizacija uvodi po grupama, a nakon što je 01.01.2013.godine, u prvom krugu, započela primjena zakona za velike i srednje poduzetnike prema […]

Ugovor o radu

MINIMALNI SADRŽAJ UGOVORA O RADU: 1. Podaci o ugovornim stranama – treba se navesti tvrtka i sjedište poslodavca, te ime i prezime i prebivalište radnika 2. Podaci o mjestu rada – ako ne postoji stalno ili glavno mjesto rada, tada napomenu da se rad obavlja narazličitim mjestima 3. Naziv i narav ili vrsta posla (radnog […]